Доставка

TM Turkish Restaurant

ПОРЪЧКА

* Имате право да получите ваучери, ако не сте се регистрирали преди на тези сайтове.

АДРЕС

ул. ``Юрий Венелин`` 34, гр.София

+359 2 989 1212

СКОРОСТНА

ДОСТАВКА

ЗА ВКЪЩИ

МЯСТО