Адрес: гр.София, ул.Юри Венелин No: 34

Мобилен: +359 896 794 962 | +359 895 685 524

Телефон: +359 2 989 12 12

E-mail: info@tmturkishrestaurant.bg

Моля, пишете ни за вашите предложения и оплаквания!